Who made Kate Hudson’s fringe handbag, denim shorts, and blue star print shirt?

210Shirt and shorts – Rails

Purse – Etro