Who made Emily Ratajkowski’s floral white sweater?

559Sweater – Valentino